TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Kultura i oświata, kalendarium imprez

            Na terenie Gminy Lubomino funkcjonują 2 szkoły podstawowe w:

- Lubominie,

- Wilczkowie

Do szkół podstawowych uczęszcza 372 uczniów. Szkoły oprócz realizacji programu oferują swoim uczniom kółka zainteresowań, dodatkowe zajęcia sportowe , zajęcia redagowania gazetek szkolnych , udział w przeróżnych konkursach, wycieczkach , turniejach i zawodach sportowych.

 

Zespół Szkół w Lubominie

 

Zespół Szkół
w Lubominie


 

Na terenie Gminy Lubomino prowadzi działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie, posiadająca swoje filie w Rogiedlach i Wilczkowie. Biblioteka posiada 26 435 jednostek ewidencyjnych, corocznie uzupełnianych.  W godzinach pracy użytkownicy biblioteki mogą bezpłatnie korzystać z internetu. Funkcjonowanie biblioteki to nie tylko wypożyczanie książek. Corocznie biblioteki w pracy popularyzacyjnej uwzględniają rocznice literackie , historyczne oraz obchody okolicznościowe przypadające w danym roku, organizują wystawy książek i czasopism historycznych, wykonują gazetki okolicznościowe z okazji przeróżnych świąt, organizują konkursy literackie i plastyczne, wernisaże prac. Współpracując z dziećmi i młodzieżą oraz szkołami z terenu gminy wystawiane są teatrzyki i coroczne jasełka, organizowane lekcje biblioteczne , akcje wspólnego głośnego czytania, zabawy, itp.     

   Gminna Biblioteka Publiczna
                                                             w Lubominie
                                                          

                                                                                  

 

 

 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie LubominoProjekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami