Urząd Gminy
Rada Gminy
Dane kontaktowe
Informator teleadresowy
Położenie
Sołectwa
Rolnictwo i działalność gospodarcza
Kultura i oświata, kalendarium imprez
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie
Walory turystyczne
Obiekty zabytkowe
Galeria
Ośrodek zdrowia
GOPS
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy
Klub Integracji Społecznej
Firmy
Organizacje pozarządowe
Informacja o przyznaniu dotacji 2018 r.
ogłoszenie o konkursie ofert 2018 r.
program współpracy na 2018 r.
Konsultacje - Program współpracy na rok 2018
Informacja w spr przyznania dotacji - konkurs 1 - 2017 r.
Konkurs ofert 2017 r. - 2
Iinformacja o przyznaniu dotacji - konkurs 2 - 2017 r.
ogłoszenie o konkursie ofert w 2017 r. I
Program współpracy na rok 2017
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
Informacja -konkurs 2 -2016 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2016 r.- 2
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2016 r.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2
Program współpracy na rok 2016
Konsultacje - program współpracy na 2016 r.
ogłoszenie o konkursie ofert 2015 -1
Konsultacje - projekt programu współpracy na 2015 r.
Oferta LZS
2012- Konsultacje nad projektem programu współpracy na 2013r.
2012-Zarządzenie Wójta Gminy o przyznaniu dotacji
2012- ogłoszenie o konkursie ofert
druk oferty,umowy i sprawozdania dla OPP
2012- Zarzadzenie w sprawie przyznania dotacji
2012-Otwarty konkurs ofert- ogłoszenie
2012- Oferta realizacji zadania publicznego
2012- Ogłoszenie o konkursie ofert
2013- Otwartym konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2013- Protokół z otwarcia ofert
2013- Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012r.
2013- Konsultacje nad projektem programu współpracy na 2014r.
Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014
Konkurs ofert.
Sprawozdanie z realizacji programu w 2013 r.
Oferta ZHP
Ogłoszenie
Informacja w spr przyznania dotacji
Informacja w spr. przyznania dotacji
Informacja w spr. przyznania dotacji
Konkurs ofert2014 - ogłoszenie
Konkurs 1 - 2014 ogłoszenie
Informacja w spr. przyznania dotacji - konkurs 2 /2015
Sprawozdanie za 2014 r.
druk oferty
druk oferty
projekt programu współpracy na 2017 r.
Informacja w sprawie przyznania dotacji 2016
Program współpracy na 2019 r.
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Mikroporady
Obrót Nieruchomościami


Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe
funkcjonujące na terenie gminy Lubomino

 

GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

Andrzej Perdian
ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

tel.(0-89) 532 44 59

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TROPS"

Krzysztof Baranowski

ul.Kopernika 4A ; 11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 07 68

 

STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
Barbara Krzesińska
Rogiedle 42, 11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 55 91

 

STOWARZYSZENIE "ZŁOTY KŁOS"
Beata Strzyżewska – Ossowska

11-135 Lubomino

tel. 785 939 359

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY LUBOMINO 'MIŁOLUB”

Ewa Ząbkiewicz – Bocheńska (Bieniewo)

Wolnica 50 ; 11-135 Lubomino

 

STOWARZYSZENIE WOLBIESZ

ks.Mariusz Makowski

Bieniewo,11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 07 82

 

STOWARZYSZENIE „DOLINA PASŁĘKI” (działalność zawieszona)

Dowlasz Urszula

Wapnik 29 ; 11-135 Lubomino

tel. 693 144 041

 

STOWARZYSZENIE  WIEJSKIE „GOSPOSIA”

Magdalena Anna Grablewska

Wilczkowo 44; 11-135 Lubomino

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBOMINIE

Krzysztof Dunio

11-135 Lubomino

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZKOWIE

Marian Witkowski

Wilczkowo; 11-135 Lubomino

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRONOWA

Anna Mroczkowska

Gronowo; 11-135 Lubomino

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

Małgorzata Ofierska

ul. Grunwaldzka 6

11-040 Dobre Miasto

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW „LUBIMY LUBOMINO”

Waldemar Balul

11-135 Lubomino, ul. Konopnickiej 2A

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW

WARMIŃSKO-MAZURSKA

Hufiec Orneta ZHP

89 Drużyna Starszoharcerska "Advenis"

pwd. Monika Chmiel

ul. Kopernika 4A

11-135 Lubomino

tel. 785 944 954/ 605 826 866

e-mail: monika.chmiel@zhp.net.pl

 

STOWARZYSZENIE "NASZE - MARZENIA" W LUBOMINIE

Mariola Gulbinowicz

ul. Szymanowskiego 13

11-135 Lubomino

tel. 781792730


STOWARZYSZENIE "KREATYWNA-WARMIA"

Kałamarski Wiesław

Wolnica 22

11-135 Lubomino

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "AKTYWNA WARMIA"

Ewa Halik

Wapnik 29

11-135 Lubomino

 

 

 


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami