Urząd Gminy
Rada Gminy
Dane kontaktowe
Informator teleadresowy
Położenie
Sołectwa
Rolnictwo i działalność gospodarcza
Fundusz dróg samorządowych
Zdalna Szkoła
Zdalna Szkoła +
Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".
Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"
Kultura i oświata, kalendarium imprez
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie
Walory turystyczne
Obiekty zabytkowe
Galeria
Ośrodek zdrowia
GOPS
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy
Klub Integracji Społecznej
Firmy
Organizacje pozarządowe
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021
Oferta realizacji zadania publicznego 2020
Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
Oferta realizacji zadania publicznego-brydż_2020
Konkurs ofert dla organizacji na rok 2020
Program współpracy na 2019 r.
Konsultacje - Program współpracy na rok 2018
program współpracy na 2018 r.
ogłoszenie o konkursie ofert 2018 r.
Informacja o przyznaniu dotacji 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi rok 2018
projekt programu współpracy na 2017 r.
Program współpracy na rok 2017
ogłoszenie o konkursie ofert w 2017 r. I
Informacja w spr przyznania dotacji - konkurs 1 - 2017 r.
Konkurs ofert 2017 r. - 2
Iinformacja o przyznaniu dotacji - konkurs 2 - 2017 r.
Konsultacje - program współpracy na 2016 r.
Program współpracy na rok 2016
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2016 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2016 r.- 2
Informacja -konkurs 2 -2016 r.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2
Informacja w spr przyznania dotacji
Informacja w spr. przyznania dotacji
Informacja w spr. przyznania dotacji
Informacja w sprawie przyznania dotacji 2016
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za rok 2019
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Mikroporady
Obrót Nieruchomościami


TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe
funkcjonujące na terenie gminy Lubomino

 

GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

Andrzej Perdian
ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

tel.(0-89) 532 44 59

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TROPS"

Krzysztof Baranowski

ul.Kopernika 4A ; 11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 07 68

 

STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
Barbara Krzesińska
Rogiedle 42, 11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 55 91

 

STOWARZYSZENIE "ZŁOTY KŁOS"
Beata Strzyżewska – Ossowska

11-135 Lubomino

tel. 785 939 359

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY LUBOMINO 'MIŁOLUB”

Ewa Ząbkiewicz – Bocheńska (Bieniewo)

Wolnica 50 ; 11-135 Lubomino

 

STOWARZYSZENIE WOLBIESZ

ks.Mariusz Makowski

Bieniewo,11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 07 82

 

STOWARZYSZENIE „DOLINA PASŁĘKI” (działalność zawieszona)

Dowlasz Urszula

Wapnik 29 ; 11-135 Lubomino

tel. 693 144 041

 

STOWARZYSZENIE  WIEJSKIE „GOSPOSIA”

Magdalena Anna Grablewska

Wilczkowo 44; 11-135 Lubomino

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBOMINIE

Krzysztof Dunio

11-135 Lubomino

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZKOWIE

Marian Witkowski

Wilczkowo; 11-135 Lubomino

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRONOWA

Anna Mroczkowska

Gronowo; 11-135 Lubomino

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

Małgorzata Ofierska

ul. Grunwaldzka 6

11-040 Dobre Miasto

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW „LUBIMY LUBOMINO”

Waldemar Balul

11-135 Lubomino, ul. Konopnickiej 2A

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW

WARMIŃSKO-MAZURSKA

Hufiec Orneta ZHP

89 Drużyna Starszoharcerska "Advenis"

pwd. Monika Chmiel

ul. Kopernika 4A

11-135 Lubomino

tel. 785 944 954/ 605 826 866

e-mail: monika.chmiel@zhp.net.pl

 

STOWARZYSZENIE "NASZE - MARZENIA" W LUBOMINIE

Mariola Gulbinowicz

ul. Szymanowskiego 13

11-135 Lubomino

tel. 781792730


STOWARZYSZENIE "KREATYWNA-WARMIA"

Kałamarski Wiesław

Wolnica 22

11-135 Lubomino

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "AKTYWNA WARMIA"

Ewa Halik

Wapnik 29

11-135 Lubomino

 

 

 


Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami