TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Urząd Gminy

 

  Gmina Lubomino
 
               ul. Kopernika 7,
                          11-135 Lubomino
                  woj. warmińsko-mazurskie
                          tel.089 532-44-50
 
                       NIP: 743 19 91 269   REGON:000540920
 NR KONTA BANKOWEGO:WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/LUBOMINO   
                           21 8857 1054 3005 0507 0292 0014
 
 
                                    WÓJT GMINY LUBOMINO
                                  Andrzej Jan Mazur
 
SKARBNIK GMINY LUBOMINO     SEKRETARZ GMINY LUBOMINO
          Maria Wojtczak                                    Krystyna Błażewicz
 
 
                        RADA GMINY LUBOMINO:
 
           Izabela Czaplicka - Przewodnicząca Rady Gminy Lubomino
 
             Tomasz Lisowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubomino
 
                                    Magdalena Beczak
 
                                     Adam Chyżyński
 
                                   Wiesław Grablewski
 
                                     Józef Karpiński
 
                                       Dariusz Krysik
 
                                     Jarosław Łosiewicz
 
                                  Zdzisław Naguszewski
 
                                       Andrzej Perdian
 
                                 Damian Przybyszewski
                               
                                 Stanisław Sienkiewicz
 
                                    Zbigniew Stańczyk
 
                                      Robert Świtalski
                                    
                                      Adam Wieczorek
 
 

 

 
 

 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami