Urząd Gminy

 

  Gmina Lubomino
 
               ul. Kopernika 7,
                          11-135 Lubomino
                  woj. warmińsko-mazurskie
                          tel.089 532-44-50
 
                       NIP: 743 19 91 269   REGON:000540920
 NR KONTA BANKOWEGO:WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/LUBOMINO   
                           21 8857 1054 3005 0507 0292 0014
 
 
                                    WÓJT GMINY LUBOMINO
                                  Andrzej Jan Mazur
 
SKARBNIK GMINY LUBOMINO     SEKRETARZ GMINY LUBOMINO
               Maria Wojtczak                                        Krystyna Błażewicz
 
 
                        RADA GMINY LUBOMINO:
 
           Stanisław Sienkiewicz - Przewodniczący Rady Gminy
 
             Jarosław Łosiewicz - Zastępca Przewodniczącego
 
                                    Magdalena Beczak
 
                                     Adam Chyżyński
 
                                     Izabela Czaplicka
 
                                   Wiesław Grablewski
 
                                     Józef Karpiński
 
                                       Dariusz Krysik
 
                                     Tomasz Lisowski
 
                                  Zdzisław Naguszewski
 
                                       Andrzej Perdian
 
                                 Damian Przybyszewski
 
                                    Zbigniew Stańczyk
 
                                      Robert Świtalski
                                    
                                      Adam Wieczorek
 
 

 

 
 

 

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami