Urząd Gminy

 

  Gmina Lubomino
 
               ul. Kopernika 7,
                          11-135 Lubomino
                  woj. warmińsko-mazurskie
                          tel.089 532-44-50
 
                       NIP: 743 19 91 269   REGON:000540920
 NR KONTA BANKOWEGO:WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/LUBOMINO   
                           21 8857 1054 3005 0507 0292 0014
 
 
                                    WÓJT GMINY LUBOMINO
                                  Andrzej Jan Mazur
 
SKARBNIK GMINY LUBOMINO     SEKRETARZ GMINY LUBOMINO
               Maria Wojtczak                                        Krystyna Błażewicz
 
 
                        RADA GMINY LUBOMINO:
 
                       Paweł Miąsko - Przewodniczący Rady Gminy
 
                  Tomasz Lisowski - Zastępca Przewodniczącego
 
                                    Małgorzata Szpyrka
 
                               Józef Henryk Jurkiewicz
 
                             Elżbieta Stachura-Możejko
 
                                           Jan Sikora
 
                                  Leszek Jerzy Migryt 
 
                               Eugeniusz Dembowski
 
                         Stanisław Grzegorz Sienkiewicz
 
                               Adam Stanisław Wieczorek 
 
                              Joanna Stefania Kalamarska 
 
                                  Zdzisław Naguszewski
 
                               Józef Wiesław Karpiński
 
                                          Zenon Sznek
 
                                     Jarosław Łosiewicz
 
 

 

 
 

 

Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami