TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Dnia 28 kwietnia 2013 Gmina Lubomino  zawarła czterostronną umowę partnerską z  Gminami Vrees i Lorup z Niemiec oraz z Gminą Lintgen z Luksemburga.

Gmina Lubomino w 2011 roku podpisała umowę partnerską z miastem Kostopol (Ukraina), a  już od 2008 roku współpracuje z Gminą Vrees (podpisanie umowy partnerskiej nastąpiło 13 sierpnia 2008 roku).

 

Gminy Partnerskie:

Lintgen (Luksemburg, Kanton Mersch)

                            Burmistrz: Henri Wurth

                        

 

Lintgen leży w dolinie rzeki Alzette i jest otoczone lasami, co nadaje gminie wyjątkowego uroku. Gmina liczy obecnie 2770 mieszkańców o bardzo zróżnicowanej narodowości, wśród których obok luksemburczyków dominują portugalczycy. Pierwsze wzmianki o Lintgen pochodzą już z roku 896. Na terenie Gminy zostały odnalezione pozostałości po kulturze celtyckiej oraz ślady po starożytnych rzymianach. Pierwszy kościół został wzniesiony dzięki wsparciu frankońskiego szlachcica Rotgera z Lintgen i jego żony. Był to kościół pod wezwaniem Św. Piotra i został oddnay pod opiekę klasztorowi Św. Maksyma. W 1794 roku do wsi wkroczyła armia francuska. Od 1815 roku Lintgen zaczęło się przekształcać w niezależną gminę, która stała się gminą parafialną. W 1829 r. został wybudowany kościół parafialny. Po wojnie, Lintgen stało się wsią rolników i pracowników dniówkowych, którzy założyli własne zakłady i przedsiębiorstwa, a ich produkty są po dziś dzień eksportowane na cały świat.

 

 

Vrees (Niemcy, Powiat Emsland, Dolna Saksonia) 

                            Burmistrz: Heribert Kleene

                     

 

Pierwsze wzmianki o Vrees pochodzą już z 947 roku.Vrees leży w powiecie Emsland, a od 1973 r. gmina należy do gminy zbiorczej Werlte. Obecnie zamieszkuje ją ok. 1700 mieszkańców. Vrees nazywane jest „Złotą Wsią”, a to ze względu na liczne wygrane w konkursie p.n. „Nasza wieś powinna stać się piękniejsza”, podczas którego trwania zdobywało złote i srebrne medale. Dom Ojczyźniany, staw wiejski (znajduje się w centrum miejscowości) czy pobliskie lasy „Eleonorenwald” (największe w półn.-zach. Niemczech) to tylko niektóre możliwości spędzania wolnego czasu. Na terenie Vrees działa szkoła podstawowa. W 2001 r. w miejscowości powstało Regionalne Centrum Ochrony Środowiska wyposażone w laboratorium , zajmujące się organizacją zajęć pozaszkolnych dla młodzieży, również z poza terenu gminy. Gmina otoczona jest obszarami chronionymi- „Vreeser Dose” chroniony obszar bagienny, „Vreeser Wiesen”- chronione miejsca lęgowe rzadkich gatunków ptaków np. czajki, rycyka czy kulika wielkiego.

 

 

Lorup (Niemcy, Powiat Emsland, Dolna Saksonia)

                           Burmistrz: Wilhelm Helmer

                      

 

Lorup jest drugą co do wielkości gminą (powyżej 3000 tys. mieszkańców) wchodzącą w skład gminy zbiorczej Werlte. Krajobraz gminy jest bardzo zróżnicowany: wzniesienia, lasy, łąki i torfowiska zachęcają do wędrówki. Lorup oferuje sieć szlaków turystycznych o łącznej długości 88 km. Do połowy lat 20-stych Lorup było typową gminą rolniczą. Teraz jest obszar o działalności gospodarczej. Lorup ma bogate życie kulturalne. Działa tutaj aż 40 stowarzyszeń oraz inne organizacje. Zabytkami jakimi może poszczycić się gmina to m.in. najstarszy Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w regionie Hümmling, barokowy prospekt organowy z 1855 roku, dzwonnica z dzwonem z 1680r., zakład tokarski z 1900r.

Kostopol (Ukraina, obwód rówieński)

                              Mer miasta: Jewhenij Denysiuk

                              www.kostopil.eu

 

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z lat 1648-1658. W XVIII wieku kuchmistrz wielki koronny Rzeczypospolitej Leonard Worcell zmienił nazwę osady na Kostopol i w 1792 roku uzyskał dla niej przywileje miejskie od króla Stanisława Augusta. W 1922r. Kostopol zostało miastem powiatowym dla północnej części dawnego powiatu rówieńskiego. W 1929 roku liczyło 1600 mieszkańców, a w 1939 r. liczba sięgała już prawie 10 tys., obecnie liczy ok. 30 tys. Kostopol wśród miast wołyńskich należał do najczystszych miast. W latach dwudziestych zostało w mieście wybudowanych dużo nowych dworków w zakopiańskim stylu. Mieszkańcami była też pewna ilość Niemców ewangelików, którzy mieli tu swój kościół ewangelicki. Niegdyś dobywano tu rudę poddarniową. Jeszcze w latach 30-tych funkcjonowała duża huta szklana. W 1929 roku zakończono budowę lokalnej linii kolejowej do Janowej Doliny. Działały tu sklepy spółdzielni "Społem", konkurując ze sklepami żydowskimi. Obecnie na terenie Kostopola działa fabryka szkła oraz przemysł drzewny.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami