TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"

Celem projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego" jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych osób powyżej 25 r. ż. z obszaru województw pomorskiego warmińsko-mazurskiego i podlaskiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez Operatora o okresie od stycznia do końca lipca 2020 r.

Szkolenia dla mieszkańców Gminy Lubomino/moduły do wyboru:

  • •Rodzic w Internecie
  • •Mój biznes w sieci
  • •Moje finanse i transakcje w sieci
  • •Działam w sieciach społecznościowych
  • •Tworzę własną stronę (blog)
  • •Rolnik w sieci
  • •Kultura w sieci

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości.

Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, catering.

Czas kursu:12 godzin (3 razy po 4 godziny)

Częstotliwość i miejsce prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych.

Zapisy: telefonicznie: 89-532-44-61
adres email: fundusze@lubomino.ug.gov.pl

Projekt współfinansowany z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie LubominoProjekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami