TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Zdalna Szkoła +

Na podstawie podpisanej w dniu 3 czerwca 2020 r. umowy o powierzenie grantu nr 7431991269 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr  I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Tytuł projektu: Wyeliminowanie terytorialnych barier w dostępie do Internetu uczniów i nauczycieli placówek oświatowych działających na terenie Gminy Lubomino”.

 

Gmina Lubomino planuje zakup 14 sztuk komputerów stacjonarnych i 2 sztuk komputerów przenośnych, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom placówek oświatowych działających na terenie gminy Lubomino celem kontynuacji procesu nauczania w ramach podstawy programowej w formie nauki zdalnej, w związku z czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych spowodowanym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej SARS-CoV-2.

                W ramach grantu zaplanowany został również koszt ubezpieczenia sprzętu.

Gmina Lubomino dokonała zakupu sprzętu komputerowego w dniu 22 czerwca 2020 r.

W dniu 23 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Lubomino przekazał Dyrekcji placówek oświatowych działających na terenie Gminy Lubomino sprzęt zakupiony w ramach projektu grantowego:

ODPOWIEDNIO W ILOŚCI:

  • 1 sztuka komputer przenośny - laptop  dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
  • 4 sztuki komputerów stacjonarnych  dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
  • 1 sztuka komputer przenośny - laptop dla Zespołu Szkół w Lubominie
  • 10 sztuk komputerów stacjonarnych dla Zespołu Szkół w Lubominie

 

 

G a l e r i a
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie LubominoProjekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami