TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Akademia Rodziny

 

 Regulamin uczestnictwa w projekcie "Akademia Rodziny"

Formularz zgłoszeniowy załącznik nr 1

Deklaracja uczestnictwa w projekcie załącznik nr 3

Deklaracja uczestnictwa osoby nieletniej załącznik nr 4

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych załącznik nr 5

Zgoda na wykorzystanie wizerunku załącznik nr 7

Ankieta motywacyjna załącznik nr 9

 

Rozeznanie cenowe na świadczenie usług psychologicznych dotyczacych wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny"; Projekt NR PWM.11.02.03-28-0033/18 wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz oferty zał. nr 1

Oświadczenie o niekaralności zał. nr 2

Oświadczenie o stanie zdrowia zał. nr 3

Oświadczenie dane osobowe zał. nr 4

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie oglasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY do projektu "Akademia Rodziny" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Rozeznanie cenowe na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów do przygotowania Indywidualnych Ścieżek Wsparcia oraz realizację zadań dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - dotyczy rozeznania cenowego z dnia 22.02.2019 r. na świadczenie uslug psychologicznych, dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za godzinę usługi psychologicznej w ramach zadań dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lubominie. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Psychologiczne Centrum Rozwoju

Anna Mackiewicz

11-130 Orneta, ul. 1 Maja 62B/6

Cena oferowana brutto - 100,00 zł za godzinę usługi 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystent Rodziny do projektu "Akademia Rodziny"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w GOPS w Lubominie wybrano Panią Agnieszkę Szylko.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczyrozeznania cenowego z dnia 01.03.2019 r. na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów do przygotowania Indywidualnych Ścieżek Wsparcia oraz realizacji zadań dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny", realizowanego przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Lubominie. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

ARTECH ArkadiuszKieżun

11-040 Dobre Miasto

ul. Grudziądzka 7A

 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU "AKADEMIA RODZINY"

 INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA WSPARCIA

UCZESTNIKA I RODZINY

od marca 2019r.

 

 

 Rozeznanie cenowe na świadczenie usług prawnych dotyczacych wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny"; Projekt NR PWM.11.02.03-28-0033/18 wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz oferty zał. nr 1

Oświadczenie o niekaralności zał. nr 2

Oświadczenie o stanie zdrowia zał. nr 3

Oświadczenie dane osobowe zał. nr 4

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - dotyczy rozeznania cenowego z dnia 02.04.2019 r. na świadczenie uslug prawnych, dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za godzinę usługi prawnej w ramach zadań dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Kancelaria Prawna Ventus

Radca Prawny Kamila Warcaba

ul. Grudziądzka 7A

11-040 Dobre Miasto

Cena oferowana brutto - 100,00 zł za godzinę usługi 

 

Rozeznanie cenowe na przygotowanie,dostarczanie posiłków na spotkania uczestników projektu "Akademia Rodziny" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Rozeznanie cenowe na świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi uczestników w projekcie „Akademia Rodziny”; Projekt NR PWM.11.02.03-28-0033/18 Akademia Rodziny  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - dotyczy rozeznania cenowego z dnia 29.04.2019 r. na przygotowanie, dostarczanie posiłków na spotka nia uczestników projektu  "Akademia Rodziny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na rozeznanie cenowe z dnia 29.04.2019 r. wpłynęła jedna oferta. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego. W związku z tym usługi cateringowe świadczyć będzie:

Anna Kuźma Restauracja Gościnna

ul. Kopernika 13

11-135 Lubomino

Cena oferowana brutto - 10,00 zł za serwis dla 1 uczestnika 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy rozeznania cenowego z dnia 30.04.2019 r. na świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi uczestników w projekcie „Akademia Rodziny”; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na rozeznanie cenowe z dnia 30.04.2019 r. wpłynęła jedna oferta. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego. W związku z tym usługi cateringowe świadczyć będzie:

Agnieszka Szylko

ul. Oś Dąbrowskiego 5B/13

11-130 Orneta

Cena oferowana brutto - 14,95 zł za 1 godzinę usługi 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKRU 

"AKADEMIA RODZINY"

Okres: maj 2019 - czerwiec 2019

Adres realizacji :Urząg Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino,

Świetlice Wiejskie

 

Zmiany do Hrmonogramu realizacji projektu "Akademia Rodziny"

dotyczy okresu: maj 2019r. - czerwiec 2019r,.

 

Warsztaty "Poczuj w sobie moc"

W dniach 23.05.2019 r. oraz 25.06.2019 r. w ramach realizacji Projektu "Akademia Rodziny" odbyły się pierwsze warsztaty "Poczuj w sobie moc". Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z ww zadania. 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

"AKADEMIA RODZINY"

Okres: lipiec 2019r.-wrzesień 2019r.

Adres realizacji: Urząd Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7, Świetlice Wiejskie, miejsce zamieszkania uczestników

Zmiany do harmonogramu realizacji projektu "Akademia Rodziny"
dotyczy okresu lipiec 2019r. - wrzesień 2019r.

 

Warsztaty "Poczuj w sobie moc"

W dniach 16.07.2019r. i 08.08.2019r. odbyły się kolejne spotkania  warsztatowe z cyklu "Poczuj w sobie moc". Poniżej przedstawiamy fotorelację ze spotkań.

 

Zmiany do harmonogramu realizacji projektu "Akademia Rodziny"

dotyczy okresu lipiec 2019r. - wrzesień 2019r.

 

ROZEZNANIE CENOWE NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA BUDŻETEM DOMOWYM

w projekcie „Akademia Rodziny”;

 

 Projekt NR PWM.11.02.03-28-0033/18 Akademia Rodziny  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Protokół z wyboru oferty do

rozeznania cenowego na przeprowadzenie warsztatów racjonalnego gospodarowania budżetem domowym w projekcie „Akademia Rodziny” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

Zmiany do harmonogramu realizacji projektu "Akademia Rodziny"
dotyczy okresu lipiec 2019r. - wrzesień 2019r.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

"AKADEMIA RODZINY"

 okres: październik 2019r. - grudzień 2019r.

Adres realizacji: Urząd Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7, świetlice wiejskie, miejsce zamieszkania uczestników.

 

Zmiany do harmonogramu realizacji projektu "Akademia Rodziny"

dotyczy okresu październik 2019r. - grudzień 2019r.

 

Zmiany do harmonogramu realizacji projektu "Akademia Rodziny"

dotyczy okresu październik 2019r. - grudzień 2019r.

 

Zmiany do harmonogramu realizacji projektu "Akademia Rodziny"

dotyczy okresu październik 2019r. - grudzień 2019r.

 

Warsztaty "Szkoła dla Rodziców"

W dniach 3.10.2019r., 17.10.2019r., 18.11.2019r., 11.12.2019r.,odbyły się spotkania dla rodziców z cyklu "Szkola dla rodziców". Poniżej przedstawiamy fotorelacje ze spotkań.

 

Warsztaty "Racjonalnego gospodarowania budżetem domowym"

W dniach 02.10.2019r., 14.10.2019r., 06.11.2019r., 20.11.2019r., 02.12.2019r., 16.12.2019r. odbyły się spotkania warsztatowe z "Racjonalnego gospodarowania budżetem domowym".

Poniżej przedstawiamy fotorelacje ze spotkań.

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

"AKADEMIA RODZINY"

okres: styczeń 2020r. - marzec 2020r.

Adres realizacji: Urząd Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7, świetlice wiejskie, miejsce zamieszkania uczestników

Zmiany do harmonogramu realizacji Projektu "Akademia Rodziny"

dotyczy okresu styczeń 2020r. - marzec 2020r.

Zmiany do harmonogramu realizacji Projektu "Akademia Rodziny"
dotyczy okresu styczeń 2020r. - marzec 2020r.

 

Zmiany do harmonogramu realizacji Projektu "Akademia Rodziny"

dotyczy okresu styczeń 2020r - marzec 2020r

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

"AKADEMIA RODZINY"

okres: kwiecień 2020r. - czerwiec 2020r.

Adres realizacji: Urząd Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7, Świetlice wiejskie, miejsce zamieszkania uczestników

 

Warsztaty "Akademia Aktywnych Rodziców"

W dniach 18.05.2020r., 19.05.2020r., 25.05.2020r.,26.05.2020r.,28.05.2020r., odbyły się warsztaty z "Akademii Aktywnych Rodziców".

Poniżej przedstawiamy fotorelacje ze spotkań.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

"AKADEMIA RODZINY"

okres lipiec 2020r. - wrzesień 2020r.

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

AKADEMIA RODZINY

okres październik 2020r. - grudzień 2020r.

Adres realizacji: Urząd Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7, Świetlice Wiejskie, miejsce zamieszkania uczestników.

 

Zmiany do harmonogramu realizacji Projektu "Akademia Rodziny"

dotyczy okresu październik 2020r. - grudzień 2020r.

 

Zmiany do harmonogramu realizacji Projektu "Akademia Rodziny"

dotyczy okresu październik 2020r. - grudzień 2020r.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

"AKADEMIA RODZINY"

okres styczeń 2021r. - marzec 2021r.

Adres realizacji: Urząd Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7, Świetlice wiejskie, miejsce zamieszkania uczestników.


 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami