Akademia Rodziny

 

 Regulamin uczestnictwa w projekcie "Akademia Rodziny"

Formularz zgłoszeniowy załącznik nr 1

Deklaracja uczestnictwa w projekcie załącznik nr 3

Deklaracja uczestnictwa osoby nieletniej załącznik nr 4

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych załącznik nr 5

Zgoda na wykorzystanie wizerunku załącznik nr 7

Ankieta motywacyjna załącznik nr 9

 

Rozeznanie cenowe na świadczenie usług psychologicznych dotyczacych wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny"; Projekt NR PWM.11.02.03-28-0033/18 wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz oferty zał. nr 1

Oświadczenie o niekaralności zał. nr 2

Oświadczenie o stanie zdrowia zał. nr 3

Oświadczenie dane osobowe zał. nr 4

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie oglasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY do projektu "Akademia Rodziny" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Rozeznanie cenowe na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów do przygotowania Indywidualnych Ścieżek Wsparcia oraz realizację zadań dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - dotyczy rozeznania cenowego z dnia 22.02.2018 r. na świadczenie uslug psychologicznych, dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za godzinę usługi psychologicznej w ramach zadań dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lubominie. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Psychologiczne Centrum Rozwoju

Anna Mackiewicz

11-130 Orneta, ul. 1 Maja 62B/6

Cena oferowana brutto - 100,00 zł za godzinę usługi 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystent Rodziny do projektu "Akademia Rodziny"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w GOPS w Lubominie wybrano Panią Agnieszkę Szylko.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczyrozeznania cenowego z dnia 01.03.2019 r. na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów do przygotowania Indywidualnych Ścieżek Wsparcia oraz realizacji zadań dotyczących wsparcia rodzin w projekcie "Akademia Rodziny", realizowanego przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Lubominie. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

ARTECH ArkadiuszKieżun

11-040 Dobre Miasto

ul. Grudziądzka 7A

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami