TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Karta Dużej Rodziny

Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać członkowie rodziny mającej co najmniej troje dzieci. Przysługuje ona rodzicom, macosze lub ojczymowi i dzieciom. Mogą ją uzyskać również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Jest ona przyznawana niezależnie od dochodu. Warunkiem jest posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej. Karta od 1 stycznia 2019 roku dotyczy również tych rodziców, którzy odchowali już dzieci. Czyli wszystkich tych, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.

Czas obowiązywania karty w przypadku rodziców lub ich małżonków jest nieograniczony. Zniżki będą dla nich obowiązywać do końca życia. Inaczej przedstawia się sytuacja dzieci. Karta w ich przypadku obowiązuje do ukończenia 18 roku życia lub 25 r.ż, jeżeli dzieci podejmują dalszą naukę.

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: www.rodzina.gov.pl Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. W Gminie Lubomino wnioski składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie, ul. Kopernika 7

 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami