TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Program "Koperta życia"

 Lokalny program osłonowy „Koperta życia”

w gminie Lubomino

 

 

Program „Koperta życia”, zwany dalej Programem, skierowany jest do mieszkańców Gminy Lubomino.  

Założeniem programu jest możliwość szybkiego udzielenia pomocy osobom w wieku powyżej 65 roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym zamieszkującym samotnie bądź w warunkach niezapewniających obecności opiekuna (rodziny) w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznych, w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty domowej.

 

Koperta życia to pakiet składający się z karty informacyjnej, zawierającej podstawowe informacje o stanie zdrowia, będącej źródłem informacji dla ratowników medycznych lub innych służb ratowniczych o chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach i osobach do kontaktu, umieszczona w plastikowej przezroczystej kopercie, którą przechowuje się w lodówce, tj. miejscu łatwym do zlokalizowania w każdym domu. Naklejka na lodówce informuje służby medyczne o istnieniu Karty Informacyjnej wewnątrz lodówki.

 

 Realizacja Programu

 

 

Miejsce realizacji: Gmina Lubomino

 

Cel główny: Przeciwdziałanie bezpośredniemu  zagrożeniu życia i zdrowia osób objętych Programem. 

 

Cele szczegółowe:

Umożliwienie służbom medycznym w trakcie wizyty domowej jak najszybsze dotarcie do niezbędnych informacji na temat stanu zdrowia osób wymagających pomocy medycznej;

Uświadomienie mieszkańcom gminy Lubomino znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, zwłaszcza gdy samotny, starszy lub przewlekle chory pacjent stracił przytomność;

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów, osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.

 

Adresaci:  mieszkańcy Gminy Lubomino

                 - w wieku powyżej 65 roku życia;

                 - osoby niepełnosprawne;

                 - osoby przewlekle chore.

 

 Organizator programu: Gmina Lubomino  

Realizator programu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

 

Założenia Programu:

 

1)  udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny;

 

2) adresaci Programu po złożeniu wniosku i akceptacji Regulaminu Programu „Koperta życia” otrzymują pakiet „Koperta życia” składający się co najmniej z następujących elementów:

– formularz Karty Informacyjnej,

– przeźroczysta plastikowa koperta odpowiednio zabezpieczona do trwałego przechowywania w lodówce,

– naklejka na lodówkę;

 

3) Akcję promocyjną, z wykorzystaniem uniwersalnych ulotek informacyjnych oraz strony internetowej prowadzić będzie Realizator Programu.

 

4) Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Programie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

Zakres danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, oświadczenie – w przypadku osób poniżej 65 r.ż. – o spełnianiu warunków udziału w Programie, tj. o pozostawaniu osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą.


Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie LubominoProjekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami