Oferta LZS

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j.) w załączeniu oferta Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe z siedzią w Lubominie .

Zgodnie zapisami ustawy każdy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej , w siedzibie Gminy Lubomino oraz na stronie internetowej Gminy Lubomino , może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami