Kalendarium - Gminna Biblioteka Publiczna 2016

 

KALENDARIUM

ROCZNIC  I  OBCHODÓW GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  LUBOMINIE,  FILII  ROGIEDLE  I  WILCZKOWO  W  2016  ROKU.

 

STYCZEŃ

22.01                     „ZAGIPSOWANE  USTA     KRZYSZTOF  KAMIL  BACZYŃSKI  „ – 95  rocznica  urodzin  poety.  „ Pochłonie  nas  historia.  Młodych  dwudziestoletnich.  Nie  będziemy  Mochnackimi,  Mickiewiczami,  Norwidami  swojej  epoki „  -  Andrzej  Trzebiński.

                               WYSTAWKA

                        „ZAPUSTY   

                        GAZETKA

22.01.                    „ JENO  WYJMIJ  MI  Z  TYCH  OCZU „ -  75  rocznica  urodzin  EWY  DEMARCZYK.                                                    

WYSTAWKA

LUTY

02.02.                    „ DZIEDZICTWO  KSIĘDZA   PIOTRA  SKARGI     480  rocznica  urodzin    jezuity, teologa,  kaznodziei  i  pisarza  kontrreformacyjnego,  autora   KAZAŃ  SEJMOWYCH   i  ŻYWOTÓW  ŚWIĘTYCH.  

                               WYSTAWKA

04.02.                      WIELKI  PRZEZ  ROZUM,  CNOTY  I  WALECZNE  SPRAWY „  -   TADEUSZ  KOŚCIUSZKO „  - 270&l

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami