wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży

 Lubomino, 21.07.2016 r.

 

RGKiT 7125.1.2016

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubomino przeznaczonych do sprzedaży

            Na podstawie 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1.      Oznaczenie  nieruchomości : lokal mieszkalny nr 1 o pow. 68 m2 w budynku nr 6 w Białej Woli , obręb Wójtowo, Gmina Lubomino wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 2/16 w wysokości 244/1000 części .

2.      Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1 o pow. 68 m2 w budynku nr 6 w Białej Woli. W skład lokalu wchodzą : trzy pokoje, kuchnia, korytarz i łazienka z wc. Lokal posiada instalację elektryczną , wodno – kanalizacyjną . Lokal bez ocieplenia. Lokal położony na parterze budynku.

Budynek , w którym znajduje się przedmiotowy lokal to budynek wolnostojący bez podpiwniczenia , wyposażony w sieć wodociągową , elektryczną i kanalizacyjną. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówka , stolarka okienna drewniana oraz plastikowa.

Działka , na której położony jest budynek – 2/16 o pow. 0,1699 ha.

Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą powiatową Wójtowo – Biała Wola.

3.      Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino – MNU – zabudowa mieszkalno -usługowa .

4.      Wartość netto nieruchomości lokalowej  wraz z udziałem  w częściach wspólnych budynku oraz działce  w wysokości 244/1000 części – 28400,00 zł , w tym wartość rynkowa działu  w działce 3782,00 zł.

5.      Forma zbycia : sprzedaż.

6.      Tryb zbycia: bezprzetargowo.

  Wykaz podlega publicznemu wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino i wiejskich tablicach ogłoszeń w miejscowości Biała Wola  przez okres od dnia 22.07.05.2016 r. do dnia 15.08.2016r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       &

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami