TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży

 Lubomino, 21.07.2016 r.

 

RGKiT 7125.1.2016

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubomino przeznaczonych do sprzedaży

            Na podstawie 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1.      Oznaczenie  nieruchomości : lokal mieszkalny nr 1 o pow. 68 m2 w budynku nr 6 w Białej Woli , obręb Wójtowo, Gmina Lubomino wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 2/16 w wysokości 244/1000 części .

2.      Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1 o pow. 68 m2 w budynku nr 6 w Białej Woli. W skład lokalu wchodzą : trzy pokoje, kuchnia, korytarz i łazienka z wc. Lokal posiada instalację elektryczną , wodno – kanalizacyjną . Lokal bez ocieplenia. Lokal położony na parterze budynku.

Budynek , w którym znajduje się przedmiotowy lokal to budynek wolnostojący bez podpiwniczenia , wyposażony w sieć wodociągową , elektryczną i kanalizacyjną. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówka , stolarka okienna drewniana oraz plastikowa.

Działka , na której położony jest budynek – 2/16 o pow. 0,1699 ha.

Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą powiatową Wójtowo – Biała Wola.

3.      Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino – MNU – zabudowa mieszkalno -usługowa .

4.      Wartość netto nieruchomości lokalowej  wraz z udziałem  w częściach wspólnych budynku oraz działce  w wysokości 244/1000 części – 28400,00 zł , w tym wartość rynkowa działu  w działce 3782,00 zł.

5.      Forma zbycia : sprzedaż.

6.      Tryb zbycia: bezprzetargowo.

  Wykaz podlega publicznemu wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino i wiejskich tablicach ogłoszeń w miejscowości Biała Wola  przez okres od dnia 22.07.05.2016 r. do dnia 15.08.2016r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       &
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami