Program współpracy na rok 2017

W załączeniu Roczny program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami