TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Informacja w spr przyznania dotacji - konkurs 1 - 2017 r.

Rodzaj zadania publicznego wraz z wysokością środków przeznaczonych na ich realizację

Tytuł zadania

Organizacja składająca ofertę

Wniosko-wana kwota dotacji

Propo-nowana kwota dotacji

Całkowita wartość zadania

Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z ternu Gminy Lubomino

„Ferie z uśmiechem”

 

Stowarzyszenie „NASZE-MARZENIA”

2750,00

2750,00

4970,00

„II warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży”

Stowarzyszenie „KREATYWNA – WOLNICA”

6000,00

6000,00

7250,00

Wyjazd młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Lubomina do Niemiec na Międzynarodowy Turniej Piłkarski organizowany przez VfB Lingen

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

12200,00

8200,00

14452,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami