Iinformacja o przyznaniu dotacji - konkurs 2 - 2017 r.

W załączniku Informacja o przyznaniu dotacji – konkurs ogłoszony dnia 5 stycznia 2017 r. na realizację zadań publicznych: 

 

I.                     Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych ,  rekreacyjno- sportowych i rozrywkowych” .

II.                 Krzewienie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci , młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”.

 


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami