TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Konsultacje - Program współpracy na rok 2018

 

            W związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w załączeniu Zarządzenie Nr 0050.51.2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania sposobu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. wraz z projektem programu współpracy .

            W razie jakichkolwiek uwag do przedstawionego projektu proszę o złożenie ich na załączonym druku zgodnie z zapisami w/w zarządzenia.

            W przypadku braku uwag projekt programu zostanie przedłożony Radzie Gminy Lubomino do uchwalenia w wersji pierwotnej.


Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie LubominoProjekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami