Informacja o przyznaniu dotacji 2018 r.

 W załaczniku informacja o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2018

przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

 


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami