TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Klub Integracji Społecznej

Klub integracji społecznej
w Lubominie

Uczestnikami KIS były i są osoby długotrwale bezrobotne. W 2006 roku zorganizowaliśmy cykl zajęć psychologiczno -terapeutycznych oraz spotkań z doradcą zawodowym dla 38 osób. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim osoby te zostały zatrudnione w ramach interwencji i robót publicznych.

Młodzieżowy Klub Integracji
Społecznej w Lubominie

W 2006 roku w zajęciach MKIS uczestniczyła młodzież z Gimnazjum w Lubominie wytypowana przez pedagoga szkolnego. W 2006 roku dzięki otrzymanej dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 11.813zł, środków własnych z GOPS w kwocie 2.632,45zł i środków otrzymanych z GKRPA w kwocie 3.327zł młodzież uczestniczyła w wycieczkach, spotkaniach integracyjnych połączonych z jazdą konną i ogniskiem oraz 3 kuligach. Z otrzymanych środków odbyło się również szereg spotkań z psychologiem. W Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej odbywały się zajęcia plastyczne, a niezbędne materiały zostały zakupione z dotacji. Młodzież uczestniczyła w kursie języka angielskiego dla początkujących. Podczas zajęć młodzież odrabiała lekcje i korzystała z wcześniej zakupionych pomocy naukowych .
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami