Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe
funkcjonujące na terenie gminy Lubomino

 

GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

Andrzej Perdian
ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

tel.(0-89) 532 44 59

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TROPS"

Krzysztof Baranowski

ul.Kopernika 4A ; 11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 07 68

 

STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
Barbara Krzesińska
Rogiedle 42, 11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 55 91

 

STOWARZYSZENIE "ZŁOTY KŁOS"
Beata Strzyżewska – Ossowska

11-135 Lubomino

tel. 785 939 359

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY LUBOMINO 'MIŁOLUB”

Ewa Ząbkiewicz – Bocheńska (Bieniewo)

Wolnica 50 ; 11-135 Lubomino

 

STOWARZYSZENIE WOLBIESZ

ks.Mariusz Makowski

Bieniewo,11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 07 82

 

STOWARZYSZENIE „DOLINA PASŁĘKI”

Dowlasz Urszula

Wapnik 29 ; 11-135 Lubomino

tel. 693 144 041

 

STOWARZYSZENIE „GOSPOSIA”

Krystyna Grablewska

Wilczkowo; 11-135 Lubomino

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBOMINIE

Krzysztof Dunio

11-135 Lubomino

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZKOWIE

Marian Witkowski

Wilczkowo; 11-135 Lubomino

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRONOWA

Anna Mroczkowska

Gronowo; 11-135 Lubomino

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

Małgorzata Ofierska

ul. Warszawska 7

11-040 Dobre Miasto

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW „LUBIMY LUBOMINO”

Waldemar Balul

11-135 Lubomino, ul. Konopnickiej 2A

 


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA

Hufiec Orneta ZHP

89 Drużyna Starszoharcerska "Advenis"

pwd. Monika Chmiel

ul. Kopernika 4A

11-135 Lubomino

tel. 785 944 954/ 605 826 866

e-mail: monika.chmiel@zhp.net.pl

 

STOWARZYSZENIE NASZE - MARZENIA

Mariola Gulbinowicz

ul. Szymanowskiego 13

11-135 Lubomino

tel. 781792730

 

 

 


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyKarta Dużej Rodziny