Urząd Gminy
Rada Gminy
Dane kontaktowe
Informator teleadresowy
Położenie
Sołectwa
Rolnictwo i działalność gospodarcza
Kultura i oświata, kalendarium imprez
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie
Walory turystyczne
Obiekty zabytkowe
Galeria
Ośrodek zdrowia
GOPS
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy
Klub Integracji Społecznej
Firmy
Organizacje pozarządowe
Informacja o przyznaniu dotacji 2018 r.
ogłoszenie o konkursie ofert 2018 r.
program współpracy na 2018 r.
Konsultacje - Program współpracy na rok 2018
Informacja w spr przyznania dotacji - konkurs 1 - 2017 r.
Konkurs ofert 2017 r. - 2
Iinformacja o przyznaniu dotacji - konkurs 2 - 2017 r.
ogłoszenie o konkursie ofert w 2017 r. I
Program współpracy na rok 2017
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
Informacja -konkurs 2 -2016 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2016 r.- 2
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2016 r.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2
Program współpracy na rok 2016
Konsultacje - program współpracy na 2016 r.
ogłoszenie o konkursie ofert 2015 -1
Konsultacje - projekt programu współpracy na 2015 r.
Oferta LZS
2012- Konsultacje nad projektem programu współpracy na 2013r.
2012-Zarządzenie Wójta Gminy o przyznaniu dotacji
2012- ogłoszenie o konkursie ofert
druk oferty,umowy i sprawozdania dla OPP
2012- Zarzadzenie w sprawie przyznania dotacji
2012-Otwarty konkurs ofert- ogłoszenie
2012- Oferta realizacji zadania publicznego
2012- Ogłoszenie o konkursie ofert
2013- Otwartym konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2013- Protokół z otwarcia ofert
2013- Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012r.
2013- Konsultacje nad projektem programu współpracy na 2014r.
Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014
Konkurs ofert.
Sprawozdanie z realizacji programu w 2013 r.
Oferta ZHP
Ogłoszenie
Informacja w spr przyznania dotacji
Informacja w spr. przyznania dotacji
Informacja w spr. przyznania dotacji
Konkurs ofert2014 - ogłoszenie
Konkurs 1 - 2014 ogłoszenie
Informacja w spr. przyznania dotacji - konkurs 2 /2015
Sprawozdanie za 2014 r.
druk oferty
druk oferty
projekt programu współpracy na 2017 r.
Informacja w sprawie przyznania dotacji 2016
Program współpracy na 2019 r.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi rok 2018
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Mikroporady
Obrót Nieruchomościami


Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe
funkcjonujące na terenie gminy Lubomino

 

GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

Andrzej Perdian
ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

tel.(0-89) 532 44 59

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TROPS"

Krzysztof Baranowski

ul.Kopernika 4A ; 11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 07 68

 

STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
Barbara Krzesińska
Rogiedle 42, 11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 55 91

 

STOWARZYSZENIE "ZŁOTY KŁOS"
Beata Strzyżewska – Ossowska

11-135 Lubomino

tel. 785 939 359

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY LUBOMINO 'MIŁOLUB”

Ewa Ząbkiewicz – Bocheńska (Bieniewo)

Wolnica 50 ; 11-135 Lubomino

 

STOWARZYSZENIE WOLBIESZ

ks.Mariusz Makowski

Bieniewo,11-135 Lubomino

tel. (0-89) 616 07 82

 

STOWARZYSZENIE „DOLINA PASŁĘKI” (działalność zawieszona)

Dowlasz Urszula

Wapnik 29 ; 11-135 Lubomino

tel. 693 144 041

 

STOWARZYSZENIE  WIEJSKIE „GOSPOSIA”

Magdalena Anna Grablewska

Wilczkowo 44; 11-135 Lubomino

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBOMINIE

Krzysztof Dunio

11-135 Lubomino

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZKOWIE

Marian Witkowski

Wilczkowo; 11-135 Lubomino

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRONOWA

Anna Mroczkowska

Gronowo; 11-135 Lubomino

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

Małgorzata Ofierska

ul. Grunwaldzka 6

11-040 Dobre Miasto

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW „LUBIMY LUBOMINO”

Waldemar Balul

11-135 Lubomino, ul. Konopnickiej 2A

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW

WARMIŃSKO-MAZURSKA

Hufiec Orneta ZHP

89 Drużyna Starszoharcerska "Advenis"

pwd. Monika Chmiel

ul. Kopernika 4A

11-135 Lubomino

tel. 785 944 954/ 605 826 866

e-mail: monika.chmiel@zhp.net.pl

 

STOWARZYSZENIE "NASZE - MARZENIA" W LUBOMINIE

Mariola Gulbinowicz

ul. Szymanowskiego 13

11-135 Lubomino

tel. 781792730


STOWARZYSZENIE "KREATYWNA-WARMIA"

Kałamarski Wiesław

Wolnica 22

11-135 Lubomino

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "AKTYWNA WARMIA"

Ewa Halik

Wapnik 29

11-135 Lubomino

 

 

 


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami