TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Rolnictwo i działalność gospodarcza

Gmina Lubomino jest Gminą typowo rolniczą . Na ogólną powierzchnię Gminy , która wynosi 14 956 ha, 10 783 ha stanowią użytki rolne , w tym : 7 566 ha - orne i 3193 ha - zielone. Nieużytki stanowią 702 ha , wody 276 ha, natomiast powierzchnia leśna wynosi 2409 ha , tj. 16 % ogólnej powierzchni Gminy. Obecnie na terenie Gminy istnieje 507 indywidualnych gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 15-30 ha. Większość gospodarstw prowadzi mieszaną produkcję rolną. Liczbę gospodarstw rolnych wg powierzchni przedstawia poniższy schemat (dane UG Lubomino):

Gmina Lubomino jest Gminą typowo rolniczą . Na ogólną powierzchnię Gminy , która wynosi 14 956 ha, 10 783 ha stanowią użytki rolne , w tym : 7 566 ha - orne i 3193 ha - zielone. Nieużytki stanowią 702 ha , wody 276 ha, natomiast powierzchnia leśna wynosi 2409 ha , tj. 16 % ogólnej powierzchni Gminy. Obecnie na terenie Gminy istnieje 507 indywidualnych gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 15-30 ha. Większość gospodarstw prowadzi mieszaną produkcję rolną. Liczbę gospodarstw rolnych wg powierzchni przedstawia poniższy schemat (dane UG Lubomino):

  • Firmę Usługowo - Handlową "LEMARK" w Lubominie,
  • Wytwórnię i Rozlewnię Wód Gazowanych "LUPUS" w Wilczkowie ,
  • Zakład Szwalniczy "MARIOLA" w Wilczkowie,
  • Firmę Handlową "TROJAN" w Lubominie,
  • Sklep Spożywczo - Przemysłowy "AS" w Lubominie.

 Działalność gospodarcza wg poszczególnych sekcji PKD w Gminie przedstawia poniższy wykres (dane UG Lubomino):
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami