TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Walory turystyczne

 

 Osobliwością krajobrazu jest rezerwat przyrody "OSTOJA BOBRÓW NA RZECE PASŁĘCE". Rezerwat ustanowiony został w 1970 r. W skład rezerwatu na terenie Gminy wchodzi rzeka Pasłęka oraz pasy gruntów przybrzeżnych o szerokości 100 m na gruntach państwowych i 10 m na gruntach prywatnych. Wydzielona część terytorium Gminy Lubomino objęta jest ochroną , ustanowioną Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z 11 kwietnia 2003 r. . Należy tu: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej .

 Na terenie Gminy Lubomino znajduje się Jezioro Tonka. Powierzchnia jeziora stanowi 162,3 ha, głębokość maksymalna 4,2 m, głębokość średnia 2,2 m. Na jeziorze znajduje się niewielka wyspa o pow. 0,8 ha położona przy północno - wschodnim brzegu. Jezioro ma kształt zbliżony do owalnego, wydłużony z kierunku północno - wschodniego na południowo - zachodni. W północno - wschodniej części znajduje się niewielka lecz wyraźnie wykształcona zatoka. W strukturze użytkowania zlewni bezpośredniej zajmującej 219,2 ha grunty orne stanowią 31,8% jej powierzchni , lasy porastają 30,5 %, nieużytki zajmują 28,8%, użytki zielone 5,8 % a obszary zabudowane 3,1 % w tym 2,7 % miejscowość Biała Wola. Do akwenu ze wschodu dopływa ciek bez nazwy , a z północno - zachodniej zatoki wypływa Lubomińska Struga . W klasyfikacji rybackiej jezioro reprezentuje typ leszczowy i stanowi obiekt gospodarki rybackiej. Jezioro Tonka charakteryzuje się niską naturalną odpornością na wpływy zewnętrzne , zaliczono je do III kategorii podatności na degradację. Stan czystości jeziora jest niezadowalający , odpowiada III klasie czystości. Wody jeziora w badaniach mikrobiologicznych wykazują dużą zawartość substancji organicznych i dość wysokie stężenie związków fosforu. Dzięki niewielkiej głębokości i dość dużej powierzchni masy wody łatwo się mieszają i są dobrze natlenione.

 

Zdjęcie  jeziora Tonka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami