DYŻUR KONSULTANTA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubomino odbędzie
się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy  
w godzinach 9:30–12:30.
 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Lubominie 

ul. Kopernika 7

 

11-135 Lubomino

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

telefon: 89 512 54 84

Serdecznie zapraszamy

 

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-01-03 20:17)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami