Konkurs PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR

 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE "PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR".

CELEM KONKURSU JEST POZYSKANIE PAMIĄTKI TURYSTYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROMOCJI REGIONU.

PRACA MA NAWIĄZYWAĆ DO CHARAKTERYSTYKI REGIONU A TAKŻE JEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA 30 CZERWCA 2019 R.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I nagroda - 5 000,00 zł

II nagroda - 3 000,00 zł

III nagroda - 2 000,00 zł

 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-02-07 07:18)Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami