Zaproszenie do udziału w XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Partonat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

WAŻNE TERMINY:

29.03.2019 r. upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

20.05.2019 r. zakończenie etapu regionalnego konkursu

21.06.2019 r. zakończenie etapu wojewódzkiego

08.07-26.07.2019 r. wizytacja gospodarstw finałowych

Zgloszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa Placówka Terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie.

Zapraszamy do udziału !!!!

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-02-25 10:17)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami