INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2019

INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU w załączniku wiadomości.

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-03-08 13:34)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami