ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

Drodzy Sołtysi,

 

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – święto, które przypomina,

jak ważną rolę w środowiskach wiejskich odgrywają Sołtysi.

Z tej okazji składam Sołtysom Sołectw Gminy Lubomino najserdeczniejsze

podziękowania za trud pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz życzenia radości

i satysfakcji z wykonywanej pracy, wspaniałych pomysłów na rozwój sołectwa,

życzliwych i chętnych do społecznych działań  ludzi,

a przede wszystkim satysfakcji z bycia Sołtysem.

                                                                        Wójt Gminy Lubomino

                                                                        Andrzej Mazur

 

                                                                                                                            

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-03-11 08:08)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami