ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD

W DNIACH 21-29 MARCA 2019 r.  ODBĘDZIE SIĘ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWCYH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD Z TERENU NASZEJ GMINY.

Prosimy o zgłaszanie potrzeb odbioru ww. odpadów pod adres e-mail:zutik@strony.pl lub telefonicznie pod nr 600 404 290, 665 473 148 ( w dni robocze w godz. 08.00-14.00) w terminie do 20 marca b.r.

Przy zgłaszaniu należy podać szczególową listę odpadów, jaką zamierzacie Państwo przekazać do odbioru !!!!!!

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-03-12 10:27)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami