Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę  Koła Gospodyń Wiejskich "Aktywna Wamia" z siedzibą w Wapniku złożoną w trybie art.19a ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018, poz.450 z późn.zm.)

Uwagi dotyczące oferty można zgłosić w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-03-29 13:24)

Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami