Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach 2019

Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach 2019

29 marca w Ostródzie odbył się Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach w których udział wzięli Sołtysi z Gminy Lubomino. Wydarzenie było okazją do wyrażenia wdzięczności za ustawiczną i codzienną pracę Sołtysów na rzecz lokalnej społeczności oraz wspólnego świętowania.

W Ostródzie blisko100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego z Gminy Lubomino otrzymała Pani Sylwia Ciszewska - Sołtys Sołectwa Wolnica.


 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-04-08 08:23)
G a l e r i a
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami