REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS VI LETNIEGO RODZINNEGO DNIA PIEROGA ORGANIZOWANEGO W DNIU 18 MAJA 2019 R. PRZEZ STOWARZYSZENIE "NASZE-MARZENIA"


REGULAMIN DLA SOŁECTW, STOWARZYSZEŃ, KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

WYSTAWIAJĄCYCH STOISKA PIEROGOWE PODCZAS

,,VI LETNIEGO RODZINNEGO DNIA PIEROGA”

 

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA

,,VI LETNIM RODZINNYM DNIU PIEROGA" W LUBOMINIE 18 MAJA 2019r

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-04-15 09:53)

Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami