Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubomino dot. nadania nowych statutów sołectw położonych na terenie Gminy Lubomino

Informacja w Załączniku.

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-05-09 10:53)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami