Wyrazy uznania dla przeżytych lat i życzenia wszelkiej pomyślności i pogody ducha na kolejne lata dla Pana Witolda Sudujko

Szanowny Pan

WITOLD SUDUJKO

 Drogi Jubilacie!

 

Z wielką radością wszyscy mieszkańcy Gminy Lubomino świętują wraz z Panem 100 rocznicę urodzin.

Taki dzień, jak dzisiaj, jest dla nas wyjątkowym świętem.

Niewielu ludziom Opatrzność Boska pozwala osiągnąć wiek, o którym marzymy wszyscy i niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny Jubileusz.

Z należnym Panu szacunkiem mam zaszczyt przekazać Panu w imieniu władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców Gminy Lubomino z okazji Jubileuszu – 100 urodzin serdeczne gratulacje, wyrazy uznania dla przeżytych lat i życzenia wszelkiej pomyślności i pogody ducha na kolejne lata.

Niech każdy dzień wnosi w Pana życie wiele ciepła i miłości i niech życie upływa Panu w spokoju i zdrowiu.

Ciesząc się z Panem i Rodziną tymi pięknymi urodzinami, życzę jeszcze wielu długich lat życia w otoczeniu Rodziny, Przyjaciół i satysfakcji z własnego dobrze przeżytego życia.

 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy

/-/ Andrzej Mazur

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-05-10 13:31)
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami