Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

                                                                                  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

   Informujemy, że LGD „Warmiński Zakątek” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2019 roku na:

a)    Rozwój Przedsiębiorczości na Obszarze Objętym LSR - START – UP (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=631

 

b)    Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR Tworzenie i Rozwój Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=630

 

 

c)     Tworzenie Sieci Podmiotów Prowadzących Działalność na Obszarze Objętym LSR, Współpracujących w Zakresie Świadczenia Usług Turystycznych Krótkich Łańcuchów Żywnościowych, Rynków Zbytu, Produktów i Usług Lokalnych (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=629

 

d)    Rozwój Rynków Zbytu Produktów i Usług Lokalnych z Wyłączeniem Targowisk (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=628

 

warminskizakatek@wp.pl                                                                 Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

www.warminskizakatek.com.pl                                                                                                                ul. Grunwaldzka 6

11-040 Dobre Miasto

Tel. +48 89 616 00 58