Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku.

Ilona Basałygo (2019-06-04 10:20)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami