INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH

Na podstawie art.28 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych (Dz. U z 2018, poz.1027 ze zm.) informuję, iż spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej został sporządzony i udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lubomino w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Spis uprawnionych do głosowania będzie wyłożony do wglądu

w terminie od 13 czerwca 2019r. do 19 czerwca 2019r.

Wybory do Izb Rolniczych odbędą się 28 lipca 2019r w godzinach od 08.00 do 18.00. Głosować można w lokalu wyborczym, który mieścić się będzie w Urzędzie Gminy  w Lubominie w sali narad.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie izb, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

 

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-06-12 11:15)
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami