INFORMACJA O USTALENIU DNIA WOLNEGO OD PRACY W DNIU 21 CZERWCA 2019 r. w URZĘDZIE GMINY LUBOMINO

W DNIU 21 CZERWCA 2019 r. URZĄD GMINY LUBOMINO BĘDZIE NIECZYNNY.

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 0050.34.2019 WÓJTA GMINY LUBOMNO Z DNIA 17 CZERWCA 2019 r. W SPRAWIE USTALENIA DNIA WOLNEGO OD PRACY W DNIU 21 CZERWCA 2019 r. W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO.

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-06-17 15:13)

Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami