OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W DNIACH 25-26.06.2019 R. NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GODZINACH OD 08.00-10.00 i 16.00-19.00 DLA ODBIORCÓW ZAMIESZKAŁYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBOMINO.

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA TELEFONICZNE CENTRUM ZGŁOSZENIOWE TEL. 991

PRZERWA W DOSTAWIE SPOWODOWANA JEST KONIECZNOŚCIĄ WYKONANIA PRAC EKSPLOATACYJNYCH PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH.

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-06-24 07:55)
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami