KAMPANIA "500 plus+"

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny.

Intencją ustawodawcy jest, aby nowy program jak najszybciej i jak najsprawniej dotarł do mieszkańców poszczególnych regionów - bezpośrednich beneficjentów. W związku z tym w dniach od 24 czerwca do 31 lipca do miast powiatowych i miejscowości gminnych wyruszą busy z akcją informacyjną 500 plus+. Odwiedzający te ośrodki pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.

Już od 1 lipca będzie możliwe złożenie wniosku o przyznanie świadczenia za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, potralu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Liczba osób korzystających z tych form statystycznie rośnie. Przy tej czynności będzie można wykorzystać punkt e-informacji.

W Gminie Lubomino bus z kampanią "500 plus+" będzie 29 lipca 2019 r. o godzinie 10.00 na parkingu Urzędu Gminy Lubomino.

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-06-28 07:18)

Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami