Zmiany w programie Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 lipca 2019 r. zmiany w świadczeniu wychowawczym (Program "Rodzina 500+")

- brak wymogu ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica - w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko,

- świadczenie na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego,

- wprowadzenie szczególnego, 3 - miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko (zachowanie w/w terminu daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka),

- ustalenie prawa do świadczenia odbywać się będzie w postaci uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia (osoba otrzymywać będzie na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście). Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

WAŻNE !

 

Każda osoba, która aktualnie pobiera świadczenie wychowawcze (niezależnie czy na pierwsze dziecko, czy na drugie i kolejne lub na wszystkie dzieci lub która aktualnie nie ma prawa do świadczenia wychowawczego i będzie się ubiegała o przyznanie prawa do tego świadczenia powinna złożyć wniosek.

Urząd Gminy w Lubominie informuje o możliwości składania wniosków w formie:

- elektronicznej - już od 1 lipca 2019 r. ( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/ ) lub portal PUE ZUS );

- tradycyjnej (papierowej)  - od 1 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino pok. nr 3 lub w sekretariacie, za pośrednictwem poczty)

Ważne - złożenie dyspozycji wypłat na konto nie jest warunkiem niezbędnym do realizacji wypłaty świadczenia wychowawczego, ale znacznie uprości i przyspieszy jego realizację.

Świadczenie 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków 500 plus:

- od 1 lutego 2021 wnioski elektroniczne

- od 1 kwietnia 2021 wnioski papierowe

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Osoba,która wytworzyła informację:

Inspektor ds świadczeń rodzinnych Pani Agnieszka Ciszewska

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-06-28 12:09)

Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami