OFERTA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

 

GMINA LUBOMINO

OFERTA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
 

EŁDYTY WIELKIE

Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr ew. 2/10 i nr 2/12 o łącznej powierzchni pow. 0,0440 ha, - udział Gminy Lubomino w działkach wynosi 862/1000 KW OL1O/00037078/8 zabudowanych budynkiem, w którym znajduje się elektrownia wodna oraz młyn - młyn stanowi własność Gminy Lubomino

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Ełdyty Wielkie (osada Kasztanowo) w odległości ok. 200 m od drogi wojewódzkiej nr 593 w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Pasłęki i Rezerwatu Przyrody. Dojazd do nieruchomości od drogi wojewódzkiej nr 593 prowadzi drogą gminną o nawierzchni brukowej.

Nieruchomość uzbrojona jest w media (woda, energia).

Budynek wybudowany został w roku 1902 roku. W budynku znajduje się lokal wykorzystywany jako elektrownia wodna oraz stanowiący własność Gminy Lubomino lokal dawniej wykorzystywany jako młyn. W pomieszczeniach produkcyjnych młyna znajdują się urządzenia dawniej wykorzystywane do produkcji. Budynek ogólnie w średnim stanie technicznym.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren, na którym położona jest nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo - usługową oznaczony na rysunku planu symbolem MNU.

Plan uchwalono uchwałą Nr V/25/2005 RADY GMINY Lubomino z dnia 30.08.2005 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 05.127.1564 z dnia 16.09.2005 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino obowiązuje od dnia 17.10.2005 r.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pok. nr 9 Urzędu Gminy Lubomino lub telefonicznie pod nr 89 532460 rgkit.lubomino@gmail.com

 

W załączeniu dokumentacja fotograficzna nieruchomości.  

Osoba, która wytworzyła informację: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Transportu - Pan Wojciech Michańczyk

 

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-08-08 08:36)
G a l e r i a
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami