APEL O POMOC POGORZELCOM !!!

Szanowni Państwo !

Wójt Gminy Lubomino i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie zwracają się z prośbą o wsparcie finansowe dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru, jaki miał miejsce w dniu 28 sierpnia 2019 r. w miejscowości Wapnik, gmina Lubomino.

Gorąco apelujemy do wszystkich, którzy posiadają możliwość udzielenia pomocy finansowej poszkodowanej w wyniku pożaru rodzinie.

 

  Prosimy o przekazywanie pomocy finansowej na specjalnie utworzony rachunek bankowy: 

 

      Urząd Gminy w Lubominie

nr 52 8857 1054 3005 0507 0292 0038

     "Pomoc pogorzelcom"

                                                                Z poważaniem

Andrzej Mazur 

Wójt Gminy Lubomino                            

Magdalena Brążkiewicz 

Kierownik GOPS w Lubominie                                                                                                                                                                                         

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-08-30 11:04)Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami