INFORMACJA O WARSZTATACH KUCHNI REGIONALNEJ/TRADYCYJNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE "NASZE-MARZENIA" W LUBOMINIE

       "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

W ramach operacji "Wzmocnienie kapitału społecznego miejscowości Lubomino" 

realizowanej przez Stowarzyszenie "Nasze-Marzenia" w Lubominie

współfinansowanej ze środków UE w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego

w dniach: 9, 16, 23, 30 października 2019 r. w godzinach 17.00-20.00

zostaną zorganizowane  i przeprowadzone dla mieszkańców miejscowości Lubomino i Wapnik - Warsztaty kuchni regionalnej/tradycyjnej.

Regulamin warsztatów oraz formularz rekrutacyjny w załączniku do wiadomości.

Osoba do kontaktu w sparwie: Pani Mariola Gulbinowicz - Prezes Stowarzyszenia "Nasze-Marzenia" w Lubominie. tel. 781-792-730

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-10-02 12:38)

Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami