INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - ETAPY REALIZACJI PROGRAMU PRIORYTETOWEGO - "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" W GMINIE LUBOMINO

Etapy realizacji programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Lubomino:

1)      w terminie od 1 do 31 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Lubomino przyjmowane są wnioski/deklaracje potencjalnych rolników o usunięcie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag);

2)   w terminie do dnia 20.12.2019 r. zostanie złożony do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi;

3)    w 2020 r. po podpisaniu umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu procedury związanej z wyborem Wykonawcy nastąpi wskazanie miejsc/a do zbierania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-10-08 14:19)

Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaProjekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami