PRZYSTĄPIENIE PRZEZ GMINĘ LUBOMINO DO REALIZACJI PROJEKTU "INFORMATYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH I DOSTĘPU DO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W GMINIE LUBOMINO"

 

RPWM.03.01.00-28-023/19

"Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Lubomino".

Wydatki łączne w ramach projektu: 1 204 170,00 zł

Dofinansowanie: 1 023 544,50 zł

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest uruchomienie 15 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy Lubomino oraz placówki oświatowe gminy, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Urzędzie Gminy Lubomino.

Uruchamiane e-usługi charakteryzować się będą wysokim stopniem dojrzałości (3 usługi zapewniające interakcję dwustronną oraz 12 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji) oraz wysokim potencjałem korzystania. Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem i modrnizacją systemów informatycznych w Urzędzie Gminy, digitalizacją zasobów informacji przestrzennej i modernizacją infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń. Projekt zakłada wykorzystanie platformy e-PUAP i uruchomienie dedykowanych rozwiąząń front-office dla mieszkańców Gminy Lubomino.

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-10-24 07:47)

Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami