INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOTKANIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2020

Uprzejmie informuję o przekazaniu do konsultacji projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 r.

Zgodnie z Zrządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 7 listopada 2019 r. termin zakończenia konsultacji projektu współpracy upływa w dniu 14 listopada 2019 r.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Lubomino o godz.10.00.

Materiały dotyczące projektu programu w załączniku.

Joanna Karpińska-Koźlik (2019-11-07 15:12)

Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami