"Ty i ja spośród tysięcy mocno trzymamy się za rękę ..."

 

Urząd Stanu Cywilnego w Lubominie w dniu 6 grudnia 2019 r. o godz.12.00 przepełniony był przemiłą atmosferą i kwiatami.

W tym dniu swoje długoletnie pożycie małżeńskie świętowały pary małżeńskie z naszej Gminy:

Państwo Henryka i Jan Jurkiewicz

Państwo Barbara i Zenon Kowalscy

Państwo Honorata i Aleksander Roguszewscy
 
            Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie, za wychowanie dzieci i przeżycie w jednym związku małżeńskim tak wielu lat Jubilaci zostali odznaczeni medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
            Wójt Gminy Lubomino- Andrzej Mazur i Maria Dębek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubominie, składając Jubilatom życzenia,  wyrazili swoje uznanie  życząc długich i pogodnych lat w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności.

Joanna Karpińska-Koźlik (2020-01-02 11:00)
G a l e r i a
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami