SPRZĘT ZAKUPIONY W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO - ZDALNA SZKOŁA PRZEKAZANY PLACÓWKOM OŚWIATOWYM DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE GMINY LUBOMINO

W dniu 14 maja 2020 r. Wójt Gminy Lubomino przekazał Dyrekcji placówek oświatowych działających na terenie Gminy Lubomino sprzęt zakupiony w ramach projektu grantowego:

ZDALNA SZKOŁA - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

 

ODPOWIEDNIO W ILOŚCI:

8 sztuk laptopów dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowie

14 sztuk laptopów dla Zespołu Szkół w Lubominie

celem kontynuacji procesu nauczania w ramach podstawy programowej w formie nauki zdalnej.

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Joanna Karpińska-Koźlik (2020-05-15 07:58)
G a l e r i a
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami