Bezpłatne kursy językowe dla mieszkańców Gminy Lubomino

  Kursy są realizowane w ramach unijnego projektu:

„Twój pakiet możliwości

1.     Do projektu mogą przystąpić osoby, które spełniają kryteria :

·        - wiek 50+, wykształcenie najwyżej średnie;

·        - są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji/kwalifikacji

·         i umiejętności;

·        - nie prowadzą działalności gospodarczej;

·        - uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

·        nie posiadają certyfikatu językowego.

 

2.     Kursy językowe obejmują:

Język angielski;

Język niemiecki;

Język francuski.

3.     ZAPEWNIAMY:

Małe grupy szkoleniowe – max. 12-osób;

Podręcznik  do nauki;

Bezpłatny egzamin końcowy;

Po zdaniu egzaminu  uczestnik otrzymuje odpowiedni certyfikat

Uczestnicy kursu  NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW własnych.

Miejsce i czas szkolenia dopasowany do danej grupy;

4.     Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami sanitarnymi GIS.

 

 Informacje i zapisy:  

tel: 787 544 325 /od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 - 14:30/

e-mail: szkolenia.kursy@interia.pl

 

ZAPRASZAMY !