Pożyczki dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim zachęca do składania wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10 % przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.

Pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa, będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wnioski można składać osobiście w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim, w Punkcie Filialnym w Ornecie, bądź w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową https://lidzbarkwarminski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org  bądź do kontaktu telefonicznego pod numerem 89 524 98 32, 089-767-33-39.

Joanna Karpińska-Koźlik (2020-06-29 10:20)Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami