Szanowni SOŁTYSI!

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa

w imieniu własnym, pracowników Urzędu Gminy oraz Radnych Gminy Lubomino pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wytrwałości w codziennej służbie, wspaniałych pomysłów na rozwój Waszych wsi, życzliwych i chętnych do społecznych działań ludzi wokół Was a przede wszystkim satysfakcji z bycia Sołtysem.

Niech ta ważna funkcja lidera polskiej wsi przynosi zadowolenie, radość i życzliwość a Wasza praca będzie owocna i służy wszystkim przez długie lata.

 Jednocześnie pragniemy podziękować za Państwa zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków, wysiłek w sprawowaniu zaszczytnej funkcji oraz inicjatyw, które przekładają się na rozwój sołectwa oraz realizacje potrzeb jego mieszkańców.

                                   

Paweł Miąsko                             Andrzej Mazur

       Przewodniczący Rady                   Wójt Gminy Lubomino

        Gminy Lubomino

Dorota Dunio (2017-03-10 07:07)
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami