Wakacje dla dzieci rolników w Stegnie.

WAKACJE 2017

 INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH 

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie informuje o planowanej  organizacji kolonii letnich 14 dniowych  w czasie wakacji  dla dzieci  rolników  w wieku 8 -16  lat / dzieci urodzone po 01.01.2001r/ nad morzem w miejscowości Stegna w ośrodku „Iwona” .

             Planowane terminy turnusów kolonijnych

I   Turnus po 10 lipca

II  Turnus w I-ej połowie sierpnia.  

 Koszt wypoczynku  to  ok. 380plus koszty transportu płatne przy autokarze w kwocie  ok.  120 zł .

Dziecko zostanie zakwalifikowane na kolonie jeśli spełni 3 kryteria :

1. wypełniona karta kwalifikacyjna

2. wpłata  na konto 95–2030-0045-1110-0000-0045-4780

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, że jest to opłata za kolonie)

3. oryginał zaświadczenia z KRUSU o pełnym ubezpieczeniu przynajmniej jednego rodzica.

Zapisy   oraz wstępne informacje  można uzyskać:

Warmińsko Mazurski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

Ul. Dąbrowszczaków 33

10-548 Olsztyn

 

Tel. (89) 527-39-16  poniedziałek - piątek w godzinach 10-14

 

Dorota Dunio (2017-04-27 13:57)
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami